Albertslund Forsyning


Albertslund Forsyning - Albertslund Kommune

Albertslund Forsyning står bag 60°C VARME og den tilhørende hjemmeside. 60grader.albertslund.dk er en informationsside til borgere i Albertslund om overgangen til en lavere temperatur i fjernvarmenettet i 2026.

Albertslund Forsyning har til huse på Vognporten 9 i Albertslund. Bygningen er kendetegnet ved de to høje, blå skorstene. 

Vi distribuerer fjernvarme ud til hele Albertslund, døgnet rundt, året rundt. Værkets egne kedler bliver sjældent brugt. De fungerer som reserve- og spidslastkedler for VEKS - Vestegnens Kraftvarme Selskab.

Albertslund Forsyning har 20 medarbejdere, der bl. a. sørger for driften af fjernvarmen, administrerer varmeregninger og måleraflæsninger, udebelysning og ikke mindst vores energispareaktiviteter, herunder energirådgiving og energitilskud. 

Besøg vores hjemmeside på https://fjernvarme.albertslund.dk/ 

Vi er 100 % ejet af Albertslund Kommune, politisk styret af Kommunalbestyrelsen og Brugergruppen, og administreret som en del af Miljø & Teknik i Albertslund Kommune. 

Vi arbejder efter Strategi for fjernvarme i Albertslund samt Handleplan for fjernvarme i Albertslund 2018-2025 med en målsætning om at overgå til såkaldt "lavtemperaturfjernvarme" ved 1. januar 2026 at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet til 60 grader. 

Strategi for fjernvarme i Albertslund

Handleplan for fjernvarme i Albertslund 2018-2025