Efterisolering af eksisterende terrændæk

For mange mennesker er gulvet et oplagt sted at sætte ind, når man tænker i energiforbedringer, specielt fordi et koldt gulv har store konsekvenser for komforten. Alligevel er der nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil undgå skuffelser i forbindelse med forbedringerne


I hulrummet mellem gulvet og betondækket vil der typisk være plads til isolering. De fleste boliger i Albertslund har allerede isoleret i det mulige omfang. Man skal være opmærksom på, at det ikke kun er den fysiske plads til isolering, der er afgørende, men snarere tilstanden af terrændækket. ”Terrændækket” er den konstruktion, som gulvet hviler på. Det kan være opbygget på forskellige måder, men det er typisk for Albertslund, at der ikke er isolering under betonen. Resultatet er, at betonen er kold og for at undgå, at den varme luft fra hjemmet kondenserer under gulvet, er man faktisk nødt til at have en vis varmetilførsel. Grænsen for isolering er maksimalt 75 mm, hvis man gerne vil være sikker på at undgå fugtproblemer. Hvis der altså ikke er isolering under betonen. Typisk vil terrændækket også være støbt sammen med ydervæggen uden et lag isolering til at afbryde kuldebroen. I et sådant tilfælde vil man maksimalt kunne have 50 mm isolering 1-1,5 meter fra ydervæggen.  

Under betonen skal der være et kapillarbrydende lag. Funktionen, som navnet også indikerer, er at forhindre, at betonen suger fugt fra jorden. Det kapillarbrydende lag kan bestå af forskellige materialer, fx singles (en type sten), og normalt vil huse fra slutningen af 1960’erne og frem have det. Er det ikke tilfældet, skal man etablere en fugtspærre mellem isoleringen og betonen. Det er sikrest at benytte en fugtspærre, der klæbes på betonen. For at undgå skimmelsvamp er det vigtigt, at betonen først afrenses grundigt.