Etablering af gulvvarme

For mange mennesker er gulvet et oplagt sted at sætte ind, når man tænker i energiforbedringer, specielt fordi et koldt gulv har store konsekvenser for komforten. Alligevel er der nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil undgå skuffelser i forbindelse med forbedringerne


Af pladshensyn vil det typisk ikke være muligt at etablere gulvvarme over det eksisterende betonlag. Kombinationen af varme i gulvet og manglende isolering, specielt langs soklen, vil også resultere i et stort varmetab. Det kan dog lade sig gøre, bl.a. som vist på billedet. Mere detaljeret behandling af gulvvarmeforhold findes i ”Gulvvarme og gulvtyper” isoleringsforhold, skader og gener (Byg-Erfa, 2007).