Etablering af nyt terrændæk

For mange mennesker er gulvet et oplagt sted at sætte ind, når man tænker i energiforbedringer, specielt fordi et koldt gulv har store konsekvenser for komforten. Alligevel er der nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil undgå skuffelser i forbindelse med forbedringerne


Ved etablering af et nyt terrændæk får man mulighed for at lave bedre isolering, radonsikring, kuldebrosafbrydelse i overgangen fra terrændæk til ydervæg og nyt kapillarbrydende lag; enten hvis det ikke har eksisteret eller består af problematiske materialer som f.eks. slagger.

En vigtig forholdsregel, inden man bryder det gamle terrændæk op, er, hvorvidt de indvendige vægge har et selvstændigt fundament eller blot hviler på det eksisterende terrændæk. Er der ikke et selvstændigt fundament, kan fjernelse af terrændækket give sætningsskader mellem for- og bagmur. Der kan samtidig opstå sideværts bevægelser af de indre vægge, fordi man ved fjernelse af betonlaget graver til underkanten af fundamenten. I friktionsjord (sand, grus og sten) må man ikke grave til underkanten af fundamentet uden geoteknisk vurdering.