Radiatorer og varmeanlæg

En meget vigtig komponent for at få varme i dit hus er tilslutningsanlægget, der sørger for, at fjernvarmevandet overfører varme til din boligs varmesystem fx radiatorerne. Både anlægget og dine radiatorer har betydning for, om du er klar til en fremløbstemperatur på 60 grader


Radiatorer og varmeanlæg - Albertslund Kommune

Som navnet antyder, bliver fjernvarme produceret på nogle store varmeværk langt fra hjemmet. Næsten alle bygninger i Albertslund er derfor tilkoblet det samme store fjernvarmenet, hvor man kan trække varme ud efter behov. For at flytte varmen fra fjernvarmenettet ind i bygningerne er der generelt to vigtige installationer:

  • Et tilslutningsanlæg som kan overføre varmen fra fjernvarmenettet og ind til boligen, under kontrollerede tryk og temperaturer.
  • En varmekreds der kan afgive varmen i de enkelte rum, enten gennem radiatorer, gulvvarme eller noget helt tredje.

Begge installationer er lavet efter kombinationen af husets behov for varme og fjernvarmens temperatur. Det betyder også, at omstillingen til 60 grader fjernvarme kan have konsekvenser ude i boligerne.

Læs mere om de to installationer herunder

 

Et tilslutningsanlæg kan se ud, og være opbygget på mange forskellige måder. Ens for dem alle er, at de fungerer som bindeled mellem fjernvarmenettet og den enkelte bolig. De fleste komponenter på anlægget vil ikke blive påvirket af en ændret temperatur på fjernvarmevandet. Det betyder, at selv et gammelt anlæg kan blive klar til fremtidens fjernvarme med nogle forholdsvis små ændringer. 

Varmevekslerens funktion er at overføre varmen fra én lukket kreds til en anden. Det kan f.eks. være for at overføre varmen fra det ”beskidte” fjernvarmevand til de rene badevand, uden at de to væsker bliver blandet sammen. Varmeveksleren er derfor afhængig af at kunne overføre varmen i samme tempo, som man bruger det varme vand. En lavere temperatur på fjernvarmevandet betyder, at varmeveksleren skal kompensere ved at være fysisk større.

Varmevekslere holder ikke for evigt og derfor har mange boligejere allerede oplevet at udskifte eller afsyre dem. I 2013 ændrede vi de tekniske bestemmelser for fjernvarmen og er din varmeveksler blevet udskiftet siden da, er det ikke usandsynligt, at den er lavet til 60 graders fjernvarme. Er din varmeveksler ældre, eller sidder der i stedet en varmtvandsbeholder, forventer vi, at en udskiftning er nødvendig inden 2026.  

Varmeveksleren er de brune rektangler, der ses på billedet. I dette anlæg er der en ekstra varmeveksler, som overfører varmen fra fjernvarmenettet til radiatorerne. På den måde kan man undgå at have fjernvarmevandet løbene direkte i radiatorerne, hvilket bl.a. giver en stor fordel, hvis der går hul på et rør inde i huset.

Når varmen først er kommet ind i huset, har man brug for en installation, der kan trække varmen ud af rørene og afgive den til rummene i huset. Her er gulvvarme rigtig godt, fordi det kun kræver meget lave temperaturer at opvarme et hus med så stor en overflade. Typisk vil fremløbstemperaturen aldrig komme over 45 grader. De fleste boliger er dog opvarmet med radiatorer, og fælles for de to er, at de har samme succeskriterier.

  • De skal kunne afgive alt den varme, der er brug for
  • De skal kunne trække næsten alt energien ud af det vand, der løber i rørene, så det er afkølet mest muligt, når det kommer tilbage til tilslutningsanlægget

Når vi sænker fremløbstemperaturen, vil radiatorer typisk få problemer med den sidste. For at kompensere for den lavere temperatur på vandet, cirkulerer det hurtigere gennem radiatoren og resultatet er en dårligere afkøling.

Typisk vil det være nogle enkelte radiatorer, som skaber problemerne, mens de andre følger fint med. Ved at mærke på de rør som leder vandet ud af radiatoren igen, kan man finde ud af, hvilken radiator, der bør udskiftes.

Hvis man har indirekte fjernvarme, det vil sige, at man har en varmeveksler, der adskiller vandet i radiatorerne fra fjernvarmevandet, kan man lave en praktisk test. Ved at sænke temperaturen på den ventil der styrer radiatorkredsen, kan man simulerer fremtidens forhold og finde ud af, hvor problemerne opstår.

Har du fjernet radiatorer i dit hus, kan du få problemer med at opvarme din bolig tilstrækkeligt, når vi sænker fremløsbtemperaturen til 60 grader. For at kompensere kan du vælge at energiforbedre din bolig.

Læs mere om de forskellige forslag til energiforbedringer her

Du kan også vælge at genetablere den fjernede radiator. I tilfælde af at der opsættes en ny radiator, er det vigtigt at den dimensioneres efter en god effekt ved lavtemperatur drift.