Ventilation med varmegenvinding

Din bolig skal have god udluftning, ellers bliver luften usund


Ventilation med varmegenvinding går i bund og grund ud på, at man trækker varmen ud af luften, inden man lukker den ud af huset. Varmen bliver så overført til den nye luft, der kommer ind i huset. På den måde kan man spare omkring 85% af varmetabet fra ventilation og på samme tid undgå at få kold luft ind i boligen, som godt kan føles ubehageligt.

Jf. Videnscenter for energibesparelser i bygninger vil besparelsespotentialet for et efterisoleret og tætnet parcelhus på 140 m2 være omkring 6000 kWh/år. Modregner man det forhøjede elforbrug, vil det være en økonomisk besparelse på omkring 3500 Kr./år.

Det er en naturlig forudsætning, at der er plads til ventilationssystemet. Typisk vil det være lettest i et hus, hvor man har et ubenyttet loftrum, hvor man frit kan trække kanaler til udsug og luft tilførsel. Man skal dog stadig være opmærksom på at der vil være støj fra selve ventilatoren, både ved valg af anlæg, placering og monteringsmetode.