Hulmursisolering i Godthåbsparkens etape 3

Bor du i Godthåbsparkens etape 3? Så har du måske mulighed for at hulmursisolere og dermed mindske dit varmeforbrug og samtidigt øge komforten indendøre!


Hulmursisolering i Godthåbsparken - Albertslund Kommune

Godthåbsparken er opført i tre etaper, og selvom de ved første øjekast virker ens, er der konstruktionsmæssige forskelle. En af de store forskelle er, at den sidste etape er muret i stedet for at være opført i sandwichelementer. Det betyder også, at der er en hulmur, som på de oprindelige byggetegninger ser ud til kun at være delvist efterisoleret. 

Michael i Tranehusene flyttede fra en bedre isoleret bolig i Albertslund og var både lidt utilfreds med indeklimaet og den højere varmeregning, der fulgte med 1970’er-byggeriet. Derfor efterlyste han muligheder for at lave forbedringer og et samarbejde mellem ham, Varmeværket og isoleringsfirmaet Halberg begyndte. 

I første omgang blev hulmuren undersøgt ved at bore små huller i fugen på udvalgte steder. Undersøgelsen bekræftede, at der var plads til yderligere 10 cm isolering i facaden og 5 cm i gavlen. 

Der findes flere typer isolering på markedet, som har forskellige fordele og ulemper. I dette tilfælde blev der valgt en isoleringstype, som er produceret af genbrugspapir og som derfor har miljømæssige fordele; både ved produktion og bortskaffelse. Isoleringen er behandlet for at undgå skimmelsvamp og for at reducere dens brændværdi. 

På snittegningen herunder ses en nogenlunde gengivelse af facadens opbygning. Tegningen til venstre viser muren før efterisoleringen. Det blå lag er luft. Normalt virker denne luft i en hulmur også isolerende, men det kræver, at den er stillestående. Ved nærmere eftersyn blev det dog klart, at det ikke var tilfældet. 

Udsugningen til den oprindelige emhætte var ført gennem ydermuren, men hullet i muren sluttede ikke tæt til ventilationskanalen, og derfor kunne udeluften komme ind i hulmuren. 

Længere oppe er ydervæggen ikke lukket med en murkrone, som vist på billedet herunder, og derfor trækker kold luft op gennem ydervæggen. Hullet ved den gamle ventilationskanal er nu blevet tætnet med PU-skum af ejeren selv. Ydervæggen er stadig åben i toppen og man skal demontere sternbrædderne for at komme til at lukke muren helt. Derfor er det umiddelbart ikke besværet værd, da den forholdsvist hårdt komprimerede papirisolering også kan stoppe luftstrømme i hulmuren. I den pågældende række er der 9 boliger og en stor del af dem havde lignende åbninger indtil hulmuren. Ejeren beskrev også at han kunne mærke, at det susede i hulmuren, mens han arbejdede med at lukke hullet. 

Indblæsningen af papiruldsgranulatet foregik med kompressor, og strømmen blev taget fra huset. Alternativt kunne firmaet stille en generator til rådighed. Efterfølgende blev hullerne lukket igen. Det kan desværre ikke laves så man slet ikke kan se at der er blevet efterisoleret, men man skal tæt på for at det springer i øjnene. Se billedet til højre herunder. 

I alt blev der fyldt 2 m3 isolering i facaden, eller hvad der svarer til 56 kg. Det er svært at beregne effekten, både på grund af de nævnte luftstrømme og de relativt store udmuringer, som ikke kan efterisoleres. Et forsigtigt bud er at man sparer 600 kWh/år ved en facadeisolering og 1200 kWh/år ved en gavlisolering. Det svarer til en reduktion af varmeforbruget på 5-10%. Halbergs har givet et tilbud på arbejdet, som tilbydes alle interesserede. 

At man kan få en lavere pris ved at forhandle på vegne af mange boliger, skyldes bl.a. at isolatøren har færre omkostninger til kørsel og at de kan give et enkelt tilbud til mange kunder. Vi indsamler derfor tilkendegivelser fra beboere, som ønsker denne løsning. Tilkendegivelserne kan sendes på mail til paf@albertslund.dk, eller kan gives på tlf. 81 75 79 88.

Ved at angive adresse og øvrige kontaktoplysninger, kan vi lave en liste der sendes til Halbergs d. 21/11-2019. Herefter kan de give et konkret tilbud på arbejdet, på baggrund af antallet af tilmeldte. Herefter er det op til isolatøren at koordinere arbejdet, som kan udføres uden at folk er hjemme.

Den samlede energibesparelse hvis hele 3. etape gennemfører hulmursisolering, vurderes til 185 MWh/år. For at få et bedre indblik i effekten af tiltaget, vil der blive fulgt op på projektet med termografibilleder, som kan afsløre temperaturforskelle i ydervæggen; både ude og inde.