Poppelhusene

G/F Poppelhusene består af 74 kædehuse, som blev opført i to etaper med begyndelse omkring 1967.


Husene er af typen UNIC-119 , som oprindeligt havde fladt tag, men i 1984 blev der lavet nyt tag med rejsning. I den forbindelse blev der også efterisoleret med 250 mm mineraluld. Til trods for energiforbedringen har UNIC-119 husene Albertslunds højeste energiforbrug per m2, for bygninger i deres kategori.

Boligernes eneste varmekilde er et luftvarmeanlæg fra Hess, hvor varmefladen er direkte forsynet med fjernvarme. Den dertil hørende ventilator findes i mange typer, eftersom at den løbende er blevet skiftet ud i mange boliger bl.a. grundet deres høje elforbrug.

Det er endnu uvist, hvor meget energi de gamle luftvarmeanlæg kan give, men varmeværket er lige nu ved at lave en praktisk test af en af de originale varmeflader. I modsætning til et radiatorsystem vil man i denne type varmeanlæg, kunne nøjes med at udskifte varmeveksleren centralt for at hæve hele systemets effekt. På den måde slipper man altså for at tage stilling til hver enkel radiators ydelse.

Selvom vurderingen for forholdene ved 60 graders fjernvarme endnu ikke er færdig, er der et par oplagte steder forbedre boligerne.

Luftvarmeanlægget er lavet med friskluftindtag, som kan indstilles på et spjæld af den enkelte boligejer. Det betyder for det første, at der er rigtig gode muligheder for at have et godt indeklima, hvor man uden gener fra træk kan have en behagelig indeluft. Der skal selvfølgelig heller ikke tages mere frisk luft ind end nødvendigt og derfor giver det god mening at eksperimentere lidt for at finde den rigtige indstilling på anlægget. Det kan være svært at bestemme, hvornår der kommer tilstrækkeligt frisk luft ind i boligen, fordi både CO2 og fugtniveauet skal være forholdsvist højt, inden det bliver mærkbart.

Varmeværket kan her være behjælpeligt med måleudstyr, som viser luftkvaliteten over en længere periode, mens anlægget bliver indstillet optimalt. Den friske luft, som skal tilføres boligen, vil udgøre omkring 20% af det samlede varmeforbrug hvis anlægget er korrekt indstillet. Det betyder at der kan være store besparelser at hente, hvis man har overventileret sin bolig.

Et lidt større projekt vil omfatte renovering af bygningen, enten gennem udskiftning af gamle termoruder eller udvendig facadeisolering af sandwichelementerne. Læs mere om forslagene på følgende links:


Energiruder


Facadeisolering

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til energiteamet via nedenstående kontaktformular

Kontakt energiteamet