Røde Vejrmølleparken

Boligerne i Røde Vejrmølleparken er tæt/lave ejerboliger bygget i perioden 1968-1971 og består af 290 toetagers betonelementhuse


Der er et stort potentiale for energiforbedringer i bygninger opført inden 1979, hvor der ikke var meget fokus på bygningers energiforbrug. Røde Vejrmølleparken er ingen undtagelse. Grafen nedenfor er fra kommunens grønne regnskab og her fremgår varmeforbruget i kategorien ”Tæt/lav ejerboliger”.Adfærd og beboer sammensætning spiller selvfølgelig en stor rolle på energiforbrug, men når de fem bedste områder alle er opført efter 1980 og de fem dårligste alle er opført inden oliekriserne, er det ikke en tilfældighed.

I slutningen af 1960’erne fik montagebyggeriet for alvor indtog i byggebranchen. Den nye metode betød at en stor del af byggeriet kunne laves mere effektivt på fabrik, hvor der blev fremstillet store betonelementer. På byggepladsen blev arbejdstimerne derfor reduceret til 1/5 og det medførte historisk lave investerings priser.

I dag tænker man ikke bare på investeringsprisen, når man tegner bygninger. De isoleringskrav man stiller i det nuværende bygningsreglement, er baseret på en vurdering af, hvordan man får den billigste bolig over konstruktionens levetid. Man tager altså højde for energiforbruget.

Røde Vejrmølleparken hører til et af de områder i Albertslund, som vil blive hårdt ramt af ændringerne i fjernvarmen. Kombinationen af det høje energiforbrug og de tynde radiatorer kalder på handling. I samarbejde med beboerne, den såkaldte Energigruppe, er Varmeværket ved at få udarbejdet arkitekttegninger over mulige løsninger. De skal både dække renovering af tag, gavl og den lette facade mod haven på en måde, som imødekommer udfordringen med fjernvarmeforsyningen, samtidig med at udbedre nogle tidstypiske konstruktionsfejl.

Der vil også blive lavet et forslag til, hvordan man kan lave ændringer på det oprindelige radiatorsystem, så man bliver klar til fremtidens fjernvarmeforsyning, uden at skulle i gang med det helt store byggeprojekt.

Generel information om de konstruktionsmæssige udfordringer og løsninger, kan findes på linkene herunder. 

Efterisolering af ydervægge

Udskiftning af vinduer og døre

Efterisolering af tag

En af de store udfordringer i forhold til det løbende vedligehold af ejerboliger er at sikre ensartetheden i et område som Røde vejrmølleparken. Skifter man f.eks. den gamle tagpap ud, er der krav om, at man efterisolerer, så taget lever op til nutidens krav. Sådan en efterisolering kan foregå på flere måder og den valgte metode har betydning for bygningens fremtoning. Derfor vil vi gerne samarbejde med grundejerforeningen om at finde en løsning med bred opbakning, få den tegnet, så alle rækkerne bliver sat i stand på samme måde i takt med det almindelige vedligehold. 

Du kan henvende dig via nedenstående kontaktformular, hvis du vil høre mere.

Kontakt energiteamet