Efterisolering af ydervægge

Bor du i Stadionparken? Så kan hulmursisolering være en rigtig god idé


Stadionparken adskiller sig fra de typiske rækkehusbebyggelser i Albertslund med sin ydervægskonstruktion, som er traditionelt muret fremfor at være opbygget af betonelementer. Denne konstruktion giver en god og billig mulighed for at forbedre ydervæggens isoleringsevne, uanset om der er tale om indgangsfacaden eller en gavl.

I samarbejde med Grundejerforeningen har vi undersøgt, hvor meget ledig plads der er i hulmuren, og fandt 50 mm i gavlene og 100 mm i facaderne. 

Ved at øge isoleringstykkelsen bliver ydermuren koldere. Nogle steder har man set frostsprængninger i tegl i forbindelse med efterisoleringen. Derfor fik vi Teknologisk institut til at lave en prøvningsrapport, som viste at kalk/sandstensteglene i Stadionsparken har en tilfredsstillende frostmodstandsevne til brug i udendørsfacader.

En hulmur er som udgangspunkt ikke fugtig, men opstår der eksempelvis problemer med utætte fuger, kan det ændre sig. Derfor giver det god mening at vælge et isoleringsmateriale, som ikke optager fugt og samtidig har en høj isoleringsevne, der bedst muligt udnytter den tilgængelige plads.

Hulmursisolering hører til de mest rentable tiltag, man kan lave på sin bolig og bliver hele Stadionparken hulmurisoleret, vil besparelsen være i omegnen af 100 MWh/år eller hvad der svarer til energien i 10.000 liter fyringsolie.