Hvorfor sænker vi temperaturen?

For at forberede fjernvarmenettet til fremtidens klimavenlige varmekilder, som fx store varmepumper, geotermi fra undergrunden, solvarme og overskudsvarme fra erhverv

For at mindske varmetabet fra de omtrent 380 km fjernvarmerør, der ligger under Albertslund

For at udvikle varmeforsyningen, så varmen i Albertslund bliver både miljømæssigt og økonomisk bæredygtig

Rediger Flyt Fjern