Om 60°C VARME


Om 60°C VARME - Albertslund Kommune

 

I øjeblikket er det vand, du får fra varmeværket til opvarmning af din bolig mindst 70 grader varmt. I kolde perioder om vinteren er det endda 95 grader eller mere.

Efter planen vil vi i 2026 sænke temperaturen på det vand, du modtager til opvarmning, til 60 grader. Ved at sænke den garanterede minimumstemperatur, sparer vi store mængder energi, når vi sender vandet gennem rørene ud til dit hus. Samtidig udnytter vi energien i fjernvarmen mere effektivt. På den måde kan vi bidrage til en mere bæredygtig og endnu grønnere varmeforsyning.

Kort fortalt, sænker vi temperaturen:

  • For at forberede fjernvarmenettet til fremtidens klimavenlige varmekilder, som fx store varmepumper, geotermi fra undergrunden, solvarme og overskudsvarme fra erhverv
  • For at mindske varmetabet fra de omtrent 380 km fjernvarmerør, der ligger under Albertslund
  • For at udvikle varmeforsyningen, så varmen i Albertslund bliver både miljømæssigt og økonomisk bæredygtig

Hvordan kan det så lade sig gøre, uden at jeg kommer til at fryse? Den lavere temperatur må vel alt andet lige betyde, at der kommer mindre varme ind i mit hus?

Det er rigtigt. Den lavere fremløbstemperatur kræver noget af hver enkelt bolig - også af din.

Når det varme vand ikke længere er så varmt som før, skal husets energiforhold tilpasses, så du i fremtiden har brug for mindre energi til at holde den rigtige temperatur og samtidig opleve et behageligt indeklima. Hvis du allerede løbende har isoleret eller på andre måder har energiforbedret dit hus, bliver det ikke noget problem at holde varmen med den lavere vandtemperatur.

Hvis du bor i et ældre hus og endnu ikke har foretaget forbedringer, som betyder bedre udnyttelse af fjernvarmen, bør du indstille dig på at gå i gang med at planlægge, hvordan du fortsat kan sidde lunt i det, når vi sænker fjernvarmevandets temperatur i 2026.

Og det er en god idé. For et godt isoleret hus er bedre at bo i. Og en energirenovering er en fornuftig investering: Dit hus bliver mere værd, når det er tilpasset fremtidens grønne varme.

Vi vil gerne hjælpe dig med at blive klar til 60°C VARME. 

Her på hjemmesiden kan du:

  • få gode, konkrete råd til, hvordan du kan energiforbedre din bolig
  • se et kort over Albertslunds boligområder og se, hvor langt de er, i forhold til at blive klar til den lavere fremløbstemperatur
  • via kortet klikke dig ind på dit eget boligområde og læse om, hvilke tiltag der er relevante for netop din bolig!

Klik dig videre her:

Gode råd til energiforbedringer af din bolig

Kort over boligområderne

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via denne formular.